spacer
banner_big
spacer banner_small
header
Home > Projecten
banner_1


spacer spacer spacer
 
Archeologisch atelier

spacer

De dienst archeologie van de stad Antwerpen heeft een eigen archeologisch atelier dat instaat voor de eerste verwerking van alle archeologische materiaalsoorten. Dit atelier is gevestigd op de site Luchtbal (Havanastraat 5).

Om een optimale bewaring te garanderen vereist elke materiaalsoort een eigen behandeling. De vakspecialisten in het atelier beheersen deze verschillende methoden en technieken zodat het bodemarchief van Antwerpen in de meest gunstige omstandigheden behandeld en bewaard wordt. In juli 2008 startte de afdeling archeologie een vrijwilligerswerking op waarbij een aantal vrijwilligers wordt ingezet ter versterking van het atelier.

Registreren en nummeren
Alle vondsten die in het atelier komen, worden zorgvuldig geregistreerd en geÔnventariseerd. Het nummer dat de vondst hierbij krijgt, wordt onlosmakelijk met het voorwerp verbonden, zij het door het op het voorwerp zelf te schrijven, zij het door een fiche met inventarisnummer bij te voegen.
Wassen
De meeste materiaalsoorten mogen na de opgraving gewassen worden. Met behulp van stromend water en een tandenborstel wordt alle zand en vuil zorgvuldig verwijderd en komen vaak prachtige versieringen en/of vormen tevoorschijn. Na het wassen worden de vondsten gedroogd in speciaal vervaardigde droogbakken.
Puzzelen en lijmen van keramiek
De verwerking van de keramiekfragmenten gebeurt volledig in het archeologisch atelier. Nadat de scherven gewassen, gedroogd en genummerd zijn, worden ze per context en per aardewerksoort op tafel gelegd. Op dat moment kan het puzzelen van start gaan, een werkje waarbij men letterlijk het verleden reconstrueert. De vakspecialisten van het atelier hebben zich door de jaren heen de kunst eigen gemaakt om uit vaak oneindige hoeveelheden scherven prachtige recipiŽnten tevoorschijn te halen.
Zeven
In het kader van het wetenschappelijk onderzoek worden tijdens het veldwerk vaak grondmonsters genomen. Alle grond die op deze manier verzameld is, wordt in het archeologisch atelier gezeefd op drie verschillende maaswijdtes (4 mm, 2 mm en 0,5 mm). Het zeefresidu wordt nadien opgedeeld in verschillende vondstgroepen met een verschillend doel voor ogen.
Uitpikken
Het zeefresidu wordt 'uitgepikt', dit wil zeggen dat men de verschillende vondstcategorieŽn van elkaar scheidt. Meestal betreft het keramiek- en glasfragmenten, stukjes bot, visresten, zaden en stukjes textiel. Dit uitpikken dient te gebeuren onder een vergrootglas daar het vaak over uiterst kleine stukjes gaat. De visresten en de zaden worden nadien naar specialisten ter zake gebracht voor natuurwetenschappelijk onderzoek. De resultaten van deze studies vertellen meer over de vegetatie en de eetgewoontes in het verleden.

terug


 
 
spacer
spacer Stadsarcheologie
arrow spacer Dienst archeologie
spacer
arrow spacer Archeologisch atelier
spacer
arrow spacer Bibliotheek
spacer
arrow spacer Historiek van het onderzoek
spacer
arrow spacer Vrijwilligerswerking
spacer
spacer
Projecten
Publicaties
Nieuws
Virtueel museum
Links
spacer
spacer
sites
spacer
spacer
spacer
spacer
sites
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer