spacer
banner_big
spacer banner_small
header
Home > Nieuws > Nieuws archief
banner_1
spacer
spacer spacer

De Spaanse omwalling aan de Noorderplaats (26/8/2003)

Met de heraanleg van de leien vormt de 16de-eeuwse Spaanse stadsomwalling momenteel een belangrijk onderzoeksobject. De resultaten van dit onderzoek kunnen sinds kort aangevuld worden met gegevens van een noodopgraving aan de Noorderplaats (begin ItaliŽlei). Hier werd bij het uitgraven van een bouwput een aanzienlijk gedeelte van de noordelijke stadswal blootgelegd.

Ondanks de tijdsdruk en de slechte bodemgesteldheid kon vastgesteld worden dat het muurwerk, in dit geval de escarp of binnengrachtboord, eenzelfde opbouw kende als het te bewaren bastion voor de Nationale Bank (Amerikalei): een massieve kern in baksteen en kalkmortel met een dikte van bijna drie meter, rechthoekige bakstenen steunmuren aan de binnenzijde en een hellend zand- en bakstenen parement. De baksteen- en mortelkenmerken duidden aan dat deze muurbekleding niet gelijktijdig met de eigenlijke muur maar later werd aangebracht. Wellicht ging het om een vervanging van de oorspronkelijke (beschadigde?) faÁade. Hierbij werden telkens tien lagen baksteen afgewisseld met een zandstenen speklaag.

Tegen deze muur bevond zich een brede (niet meer bewaarde) aarden wal. Intra-muros, d.w.z. aan de binnen- of stadszijde, werden houten planken en bakstenen funderingen ontdekt. Hun ligging en oriŽntatie maakt een interpretatie als beschoeiing van de aarden wal mogelijk.

De uitvoeringsplannen van deze faze van het bouwproject lieten niet toe archeologische structuren te integreren of te bewaren. Aangezien de Spaanse stadsomwalling in ijltempo verdwijnt door allerhande bouwactiviteiten, dringt de stedelijke afdeling archeologie aan op een vrijwaring of integratie van het bastion dat bij de volgende projectfase zal opduiken.

terug

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer
spacer
Stadsarcheologie
Projecten
Publicaties
spacer Nieuws
arrow spacer >Archief
spacer
Virtueel museum
Links
spacer
spacer
sites
spacer
spacer
spacer
spacer
sites
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer